Khi tâm huyết đặt trọn vào thiên nhiên

Huỳnh Lâm dành trọn tâm huyết vào sản phẩm thiên nhiên, vận dụng chúng vào cuộc sống đồng thời vẫn hướng về tính bền vững, góp niềm vui có thêm công ăn việc làm cho cô bác nông dân và một phần thu nhập cho bà con nhàn rỗi làm việc ngay tại nhà.

Sản phẩm